Sanal ortamın endişelerini kenara bırakıp, geniş hizmet yelpazesiyle bu külfeti sizlere daha cazip hale getiren bir ekiple çalışmaya ne dersin?
Hemen Ulaşın: +90 850 305 25 95
E-Mail:info@margarit.com.tr
Adres: İvoksan, Neva Home Offices
1455 Cadde, 22/41 Yenimahalle / Ankara

Optimize edilmiş htaccess 2020 WordPress

margarit-web-reklam-bilisim-2020

WordPress için optimize edilmiş htaccess dosyası 2020 versiyonu ile sizlerleyiz.

Bir webmaster sitesinde el birliğiyle bir htaccess oluşturuldu ve hem kendim hem de sizler için kalıcı olması açısından buraya kopyalıyoruz, arşivleyelim.

Umuyorum ki siz de kendi sistemlerinizde denediğinizde bir optimizasyon kalitesinde etki yaratacaktır.

Lütfen Pingdom, GTMetrix, WebPageTest gibi benchmark tool araçlarında gösterilen değerlere yanılmayın.

Sitenizi kendiniz deneyin, hız farkını gördüğünüzde hak vereceksiniz.

Teşekkürler.

Standart ilk kurulum esnasında WordPress sisteminin oluşturduğu kalıcı bağlantılarla birlikte uygulanan .htaccess dosyası:

# BEGIN WordPress
RewriteRule ^index.php$ – [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
# END WordPress

2020 güncel WordPress için optimize edilmiş .htaccess dosyası ise aşağıdadır.

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (havij|libwww-perl|wget|python|nikto|curl|scan|java|winhttp|clshttp|loader) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (%0A|%0D|%27|%3C|%3E|%00) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (;|<|>|'|"|)|(|%0A|%0D|%22|%27|%28|%3C|%3E|%00).*(libwww-perl|wget|python|nikto|curl|scan|java|winhttp|HTTrack|clshttp|archiver|loader|email|harvest|extract|grab|miner) [NC,OR]
RewriteCond %{THE_REQUEST} ? HTTP/ [NC,OR]
RewriteCond %{THE_REQUEST} /* HTTP/ [NC,OR]
RewriteCond %{THE_REQUEST} etc/passwd [NC,OR]
RewriteCond %{THE_REQUEST} cgi-bin [NC,OR]
RewriteCond %{THE_REQUEST} (%0A|%0D|r|n) [NC,OR]
RewriteCond %{REQUEST_URI} owssvr.dll [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (%0A|%0D|%27|%3C|%3E|%00) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} .opendirviewer. [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} [a-zA-Z0-9_]=http:// [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} [a-zA-Z0-9_]=(..//?)+ [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} [a-zA-Z0-9_]=/([a-z0-9_.]//?)+ [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} =PHP[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12} [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (../|%2e%2e%2f|%2e%2e/|..%2f|%2e.%2f|%2e./|.%2e%2f|.%2e/) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ftp: [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} http: [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} https: [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} =|w| [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)/self/(.*)$ [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)cPath=http://(.*)$ [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C).*script.*(>|%3E) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^s]*s)+cript.*(>|%3E) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C).*embed.*(>|%3E) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^e]*e)+mbed.*(>|%3E) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C).*object.*(>|%3E) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^o]*o)+bject.*(>|%3E) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C).*iframe.*(>|%3E) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^i]*i)+frame.*(>|%3E) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*(.*) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_(en|de)code[^(]*([^)]*) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|[|%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|[|%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*((|)|<|>|%3c|%3e).* [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(x00|x04|x08|x0d|x1b|x20|x3c|x3e|x7f).* [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (NULL|OUTFILE|LOAD_FILE) [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (.{1,}/)+(motd|etc|bin) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (localhost|loopback|127.0.0.1) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|>|'|%0A|%0D|%27|%3C|%3E|%00) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} concat[^(]*( [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} union([^s]*s)+elect [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} union([^a]*a)+ll([^s]*s)+elect [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} -[sdcr].*(allow_url_include|allow_url_fopen|safe_mode|disable_functions|auto_prepend_file) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (;|<|>|'|"|)|%0A|%0D|%22|%27|%3C|%3E|%00).*(/*|union|select|insert|drop|delete|update|cast|create|char|convert|alter|declare|order|script|set|md5|benchmark|encode) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (sp_executesql) [NC]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^w3af.sourceforge.net [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} dirbuster [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} nikto [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} SF [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} sqlmap [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} fimap [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} nessus [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} whatweb [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Openvas [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} jbrofuzz [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} libwhisker [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} webshag [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP:Acunetix-Product} ^WVS
RewriteRule ^.* http://127.0.0.1/ [R=301,L]
</IfModule>
<FilesMatch "^(wp-comments-post.phpwp-config.php|php.ini|php5.ini|readme.html|bb-config.php)">
Order Allow,Deny
Deny from 46.119.35.
Deny from 46.119.45.
Deny from 91.236.74.
Deny from 93.182.147.
Deny from 93.182.187.
Deny from 94.27.72.
Deny from 94.27.75.
Deny from 94.27.76.
Deny from 193.105.210.
Deny from 195.43.128.
Deny from 198.144.105.
Deny from 199.15.234.
Deny from 91.200.13.87.
Deny from 49.74.155.215.
Deny from 81.214.175.228.
Deny from 78.178.240.58.
Deny from 78.173.179.91.
Deny from 82.200.168.83.
Deny from 212.156.45.238.
Deny from 78.178.243.76.
Deny from 78.191.47.181.
Deny from 78.187.238.107.
Deny from 188.190.100.50.

Allow from all
</FilesMatch>

# Enable GZIP
<ifmodule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/text text/html text/plain text/xml text/css application/x-jаvascript application/jаvascript
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch ^Mozilla/4.0[678] no-gzip
BrowserMatch bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
</ifmodule>
# Expires Headers - 2678400s = 31 days
<ifmodule mod_expires.c>
Header set Connection keep-alive
ExpiresActive On
ExpiresDefault "access plus 2678400 seconds"
ExpiresByType text/html "access plus 7200 seconds"
ExpiresByType image/gif "access plus 2678400 seconds"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 2678400 seconds"
ExpiresByType image/png "access plus 2678400 seconds"
ExpiresByType text/css "access plus 750000 seconds"
ExpiresByType text/jаvascript "access plus 2678400 seconds"
ExpiresByType application/x-jаvascript "access plus 2678400 seconds"
</ifmodule>
# Cache Headers
<ifmodule mod_headers.c>
# Cache specified files for 31 days
<filesmatch ".(ico|flv|jpg|jpeg|png|gif|css|swf)$">
Header set Cache-Control "max-age=2678400, public"
</filesmatch>
# Cache HTML files for a couple hours
<filesmatch ".(html|htm)$">
Header set Cache-Control "max-age=7200, private, must-revalidate"
</filesmatch>
# Cache PDFs for a day
<filesmatch ".(pdf)$">
Header set Cache-Control "max-age=86400, public"
</filesmatch>
# Cache jаvascripts for 31 days
<filesmatch ".(js)$">
Header set Cache-Control "max-age=2678400, private"
order deny,allow
deny from all
order allow,deny
deny from all
# END WordPress
Yorum yok
yorum gönder

tr_TRTürkçe