Sanal ortamın endişelerini kenara bırakıp, geniş hizmet yelpazesiyle bu külfeti sizlere daha cazip hale getiren bir ekiple çalışmaya ne dersin?
Hemen Ulaşın: +90 850 305 25 95
E-Mail:info@margarit.com.tr
Adres: İvoksan, Neva Home Offices
1455 Cadde, 22/41 Yenimahalle / Ankara

Web projeleriniz için Meta Etiketleri (Meta Tags)

margarit-web-reklam-bilisim-2020

İnternet projelerimizde kullandığımız, farklı platformların kendi düzenlerine ait sistem etiketlerinin isimlendirildiği genel tabir Meta Etiketleri (Meta Tags) konusunda bir derleme yayınlayarak arşivimizde olmazsa olmazlardan birine daha yer vermek istedik.

Özellikle farklı dillerde kodlanan hazır sistemlerin veya sosyal medya platformlarındaki algılayıcı bot sistemlerinin hızlı bir şekilde web projelerinize ait özet bilgiyi edinmelerine yarayan Meta Etiketlerini düzgün bir şeilde yapılandırırsanız,kendi sisteminizde yayınladığınız herhangi bir makalenin, her platformda, sağlıklı bir şekilde içeriğinin index aldığını ve bilgilerin doğru aktarıldığını görebilirsiniz.

Önemli olan ne yaptığınız değil, nasıl ifade ettiğinizdir. Platformlara kendinizi doğru ifade edemezseniz, web projenizde ne yayınladığınızın pek de değeri olmayacaktır.

Aşağıdaki etiket listelerinde, farklı platformlarda kullanılan farklı Meta Etiket tiplerinden bir çok örneği sizlerle paylaşıyoruz, kendinize ait olanları güncelelyerek projenize hayat kazandırabilirsiniz.

Basit HTML Meta Etiketleri (Basic HTML Meta Tags)

<meta name="keywords" content="your, tags"/>
<meta name="description" content="150 words"/>
<meta name="subject" content="your website's subject">
<meta name="copyright"content="company name">
<meta name="language" content="ES">
<meta name="robots" content="index,follow" />
<meta name="revised" content="Sunday, July 18th, 2010, 5:15 pm" />
<meta name="abstract" content="">
<meta name="topic" content="">
<meta name="summary" content="">
<meta name="Classification" content="Business">
<meta name="author" content="name, email@hotmail.com">
<meta name="designer" content="">
<meta name="copyright" content="">
<meta name="reply-to" content="email@hotmail.com">
<meta name="owner" content="">
<meta name="url" content="http://www.websiteaddrress.com">
<meta name="identifier-URL" content="http://www.websiteaddress.com">
<meta name="directory" content="submission">
<meta name="category" content="">
<meta name="coverage" content="Worldwide">
<meta name="distribution" content="Global">
<meta name="rating" content="General">
<meta name="revisit-after" content="7 days">
<meta http-equiv="Expires" content="0">
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache">

OpenGraph Meta Etiketleri (OpenGraph Meta Tags)

<meta name="og:title" content="The Rock"/>
<meta name="og:type" content="movie"/>
<meta name="og:url" content="http://www.imdb.com/title/tt0117500/"/>
<meta name="og:image" content="http://ia.media-imdb.com/rock.jpg"/>
<meta name="og:site_name" content="IMDb"/>
<meta name="og:description" content="A group of U.S. Marines, under command of..."/>

<meta name="fb:page_id" content="43929265776" />

<meta name="og:email" content="me@example.com"/>
<meta name="og:phone_number" content="650-123-4567"/>
<meta name="og:fax_number" content="+1-415-123-4567"/>

<meta name="og:latitude" content="37.416343"/>
<meta name="og:longitude" content="-122.153013"/>
<meta name="og:street-address" content="1601 S California Ave"/>
<meta name="og:locality" content="Palo Alto"/>
<meta name="og:region" content="CA"/>
<meta name="og:postal-code" content="94304"/>
<meta name="og:country-name" content="USA"/>

<meta property="og:type" content="game.achievement"/>
<meta property="og:points" content="POINTS_FOR_ACHIEVEMENT"/>

<meta property="og:video" content="http://example.com/awesome.swf" />
<meta property="og:video:height" content="640" />
<meta property="og:video:width" content="385" />
<meta property="og:video:type" content="application/x-shockwave-flash" />
<meta property="og:video" content="http://example.com/html5.mp4" />
<meta property="og:video:type" content="video/mp4" />
<meta property="og:video" content="http://example.com/fallback.vid" />
<meta property="og:video:type" content="text/html" />

<meta property="og:audio" content="http://example.com/amazing.mp3" />
<meta property="og:audio:title" content="Amazing Song" />
<meta property="og:audio:artist" content="Amazing Band" />
<meta property="og:audio:album" content="Amazing Album" />
<meta property="og:audio:type" content="application/mp3" />

Kendinize Özel Meta Etiketleri Yaratabilirsiniz (Custom Meta Tags)

Projenizde genelde Javascript olarak detaylı bir kodlama gereken verilerinizi, sadeleştirip özel meta etiketleri halinde projenizde yer verebilirsiniz:

<meta name="google-analytics" content="1-AHFKALJ"/>
<meta name="disqus" content="abcdefg"/>
<meta name="uservoice" content="asdfasdf"/>
<meta name="mixpanel" content="asdfasdf"/>

İşletme / Servis Meta Etiketleri (Business Meta Tags)

ClaimID

<meta name="microid" content="mailto+http:sha1:e6058ed7fca4a1921cq91d7f1f3b8736cd3cc1g7" />

Apple Meta Etiketleri

<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
<meta content="yes" name="apple-touch-fullscreen" />
<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black">
<meta name="format-detection" content="telephone=no">
<meta name="viewport" content="width = 320, initial-scale = 2.3, user-scalable = no">

Internet Explorer Meta Etiketleri

<meta http-equiv="Page-Enter" content="RevealTrans(Duration=2.0,Transition=2)" />
<meta http-equiv="Page-Exit" content="RevealTrans(Duration=3.0,Transition=12)" />
<meta name="mssmarttagspreventparsing" content="true">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="chrome=1">
<meta name="msapplication-starturl" content="http://blog.reybango.com/about/"/>
<meta name="msapplication-window" content="width=800;height=600"/>
<meta name="msapplication-navbutton-color" content="red"/>
<meta name="application-name" content="Rey Bango Front-end Developer"/>
<meta name="msapplication-tooltip" content="Launch Rey Bango's Blog"/>
<meta name="msapplication-task" content="name=About;action-uri=/about/;icon-uri=/images/about.ico" />
<meta name="msapplication-task" content="name=The Big List;action-uri=/the-big-list-of-javascript-css-and-html-development-tools-libraries-projects-and-books/;icon-uri=/images/list_links.ico" />
<meta name="msapplication-task" content="name=jQuery Posts;action-uri=/category/jquery/;icon-uri=/images/jquery.ico" />
<meta name="msapplication-task" content="name=Start Developing;action-uri=/category/javascript/;icon-uri=/images/script.ico" />
<link rel="shortcut icon" href="/images/favicon.ico" />

TweetMeme Meta Etiketleri

<meta name="tweetmeme-title" content="Retweet Button Explained" />

Apple Etiketleri

<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black">
<meta name="format-detection" content="telephone=no">
<meta name= "viewport" content = "width = 320, initial-scale = 2.3, user-scalable = no">
<meta name= "viewport" content = "width = device-width">
<meta name = "viewport" content = "initial-scale = 1.0">
<meta name = "viewport" content = "initial-scale = 2.3, user-scalable = no">
<link rel="apple-touch-icon" href="touch-icon-iphone.png" />
<link rel="apple-touch-icon" sizes="72x72" href="touch-icon-ipad.png" />
<link rel="apple-touch-icon" sizes="114x114" href="touch-icon-iphone4.png" />
<link rel="apple-touch-startup-image" href="/startup.png">
<link rel="apple-touch-icon" type="image/png" href="/apple-touch-icon.png" />

HTML Bağlantı Etiketleri (HTML Link Tags)

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS" href="http://feeds.feedburner.com/martini" />
<link rel="shortcut icon" type="image/ico" href="/favicon.ico" />
<link rel="fluid-icon" type="image/png" href="/fluid-icon.png" />
<link rel="me" type="text/html" href="http://google.com/profiles/thenextweb"/>
<link rel='shortlink' href='http://blog.unto.net/?p=353' />
<link rel='archives' title='May 2003' href='http://blog.unto.net/2003/05/' />
<link rel='index' title='DeWitt Clinton' href='http://blog.unto.net/' />
<link rel='start' title='Pattern Recognition 1' href='http://blog.unto.net/photos/pattern_recognition_1_about/' />
<link rel='prev' title='OpenSearch and OpenID?  A sure way to get my attention.' href='http://blog.unto.net/opensearch/opensearch-and-openid-a-sure-way-to-get-my-attention/' />
<link rel='next' title='Not blog' href='http://blog.unto.net/meta/not-blog/' />
<link rel="search" href="/search.xml" type="application/opensearchdescription+xml" title="Viatropos" />

<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.syfyportal.com/atomFeed.php?page=3"/>
<link rel="first" href="http://www.syfyportal.com/atomFeed.php"/>
<link rel="next" href="http://www.syfyportal.com/atomFeed.php?page=4"/>
<link rel="previous" href="http://www.syfyportal.com/atomFeed.php?page=2"/>
<link rel="last" href="http://www.syfyportal.com/atomFeed.php?page=147"/>

<link rel='shortlink' href='http://smallbiztrends.com/?p=43625' />
<link rel="canonical" href="http://smallbiztrends.com/2010/06/9-things-to-do-before-entering-social-media.html" />
<link rel="EditURI" type="application/rsd+xml" title="RSD" href="http://smallbiztrends.com/xmlrpc.php?rsd" />
<link rel="pingback" href="http://smallbiztrends.com/xmlrpc.php" />
<link media="only screen and (max-device-width: 480px)" href="http://wordpress.org/style/iphone.css" type="text/css" rel="stylesheet" />

Yorum yok
yorum gönder

tr_TRTürkçe